100% Funktionalität

Kvalita

Elektricky testováno – 100% funkce

Kvalita – Optické zkušební postupy

Optická a rentgenová kontrola 2D/3D

Pro zajištění 100% kvality osazování má ACD Systemtechnik k dispozici různé optické testovací postupy v SMD a THT osazovacím procesu.

Kontrola zrakem po SMD osazení

Automatická optická inspekce – SMT (AOI)

Automatická optická kontrola (AOI) kontroluje uspořádání sestavy SMD: Naskenuje sestavu ze systémy AOI a porovná výsledky s daty CAD (Computer Aided Design) osazené DPS. Metoda zpracování obrazu se používá k nalezení chybně osazených, zkroucených nebo nesprávně zarovnaných součástek a kontaminaci.

SMD optická kontrola
RTG kontrola SMD

Kontrola zrakem po montáži SMD složitých součástí

Automatická rentgenová inspekce – SMT (AXI)

Automatická rentgenová kontrola (AXI) kontroluje komponenty, které nelze zkontrolovat optickým SMT AOI. 2D / 3D. Rentgenová kontrola se používá ke kontrole správně zapájených pájecích bodů. To platí například pro komponenty BGA, jejichž vícepólová připojení jsou pod tělem integrovaného obvodu.

Kontrola zrakem po THT osazení

Automatická optická inspekce- THT (AOI)

Automatická optická kontrola (AOI) kontroluje uspořádání sestavy THT. Metoda zpracování obrazu se používá k nalezení chybně osazených, zkroucených nebo nesprávně zarovnaných součástek a kontaminaci

Optická kontrola THT
Vizuální kontrola

Kontrola zrakem podle osazovacího plánu

Vizuální kontrola

Pokud je požadována vizuální kontrola, provede se manuální vizuální kontrola na základě osazovacího plánu. Test odpovídá IPC-A-610. Zde se používají zvětšovací pomůcky pro velmi malé součásti a UV světlo se používá pro laky.

Optické zkušební metody pomocí zraku

Zahajení optickým procesů

V procesu používáme různé optické metody, abychom zajistili kvalitu montáže. Naši dlouholetí a zkušení zaměstnanci v oblasti zajištění kvality EMS, provádějí tyto testy velmi pečlivě, s vědomím s tím spojených nákladů.

Zajištění kvality EMS
Inline řízení procesu SMD

Testování během montáže SMT

Inline SMD-kontrola procesu

Během procesu montáže prostřednictvím montážních linek SMD je snímání komponent i montáž monitorováno in-line kamerovými systémy. Toto je první optická kontrola v procesu.

Testování po montáži SMD (SMT-AOI)

Správně SMD osazeno?

Po ukončení pájecího procesu SMD sestavy v přetavovací peci nebo v parní fázi jsou všechny sestavy SMD vizuálně zkontrolovány. Zde je pozornost věnována správnému osazení součástek se správnou polaritou a ve správné poloze pomocí zvětšovací optiky. SMD osazené stavební skupiny se podrobí 100% vizuální kontrole.

SMD montáž
SMT komponenty

Rentgenová kontrola pro BGA (SMT-AXI)

Kontrola skrytých pájecích bodů

Vícepólové komponenty SMT mají kulové připojovací body (BGA = Ball Grid Array) pod pouzdrem součástky, aby bylo možno kontrolovat kvalitu pájecích bodů na těchto vícepólových IC (Integrované obvody). Používáme pro testování naše 2D a 3D rentgenové inspekční stanice.

Vizuální kontrola manuální

Rozeznat kvalitu osazení

Pro manuální testování kvality používáme vizuální kontrolu v souladu se standardem IPC-A-610. Naši odborníci jsou výborně vyškolení v hodnocení kvality elektronických sestav.

manuální kontrola

Podobné služby

Služby, které by vás mohly také zajímat

Elektricky testováno

Elektrické kontrolní postupy

Testujeme elektricky

Záběh a vypálení

Klimatický test

Horký a chladný