Allokation

Logistika

Přidělení / Řízení zastarolosti

My najdeme náhradu

Řízení zastarolosti

Znovu a znovu jsou komponenty měněny, přidělovány, dodávány, nebo ukončovány výrobcem kvůli zvýšené poptávce, ale také kvůli snížené výrobní kapacitě výrobců, nebo různým jiným, neměřitelným faktorům.

Sdělení o změně produktu (PCN)

Pohotově a aktivně jednat

Vzhledem k úzkému kontaktu s našimi dodavateli dostáváme oznámení o změně produktu (PCN) pro všechny již zakoupené komponenty. Tyto znalosti využíváme k informování všech zákazníků, kteří si od nás tuto součást zakoupili.

Jednejte proaktivně
Oznámení o změně produktu

PCN = Oznámení o změně produktu

Řízení zastarolosti

Díky úzkým kontaktům s našimi dodavateli obdržíme ke všem již jednou nakoupeným komponentům sdělení o změnách produktů (PCN). My využíváme toto sdělení, abychom všechny zákazníky, kteří tuto součástku přes nás používají, informovali. Také výpovědi produktů, které od našich dodavatelů dostáváme, budou od nás aktivně zaslány ke všem zákazníkům a umožňí přes Last Time Buy (LTB), hledat bezpečnostní sklad nebo najít náhradního dodavatele (2nd Source) s lepší disponibilitou. Tím zůstáváte na nejnovějším stavu i když nejste v přímém kontaktu s dodavatelem.

Podobné služby

Služby, které by vás mohly také zajímat

Systémová technologie logistika specifická pro zákazníka logistika koncepty logistika spolupráce

Zákaznicky specifické koncepty logistiky

Dle vašeho přání

Logistika systémové technologie just-in-time just-in-sequence dodání přesně v případě potřeby

Právě v čas / Právě v pořadí

Dodat včas

verkürzte Transportwege

Dodávky konečnému zákazníkovi

Rychle a přímo

Systémová logistika technologie in house doručovací služba kyvadlová doprava

Vlastní dodávková služba

Využít krátké cesty

Systémová technologie logistika reklamace správa oprava zboží

Management reklamací (RMA-Portal)

Udržet si přehled