Platinen Bestückung

Osazování desek

Pájení vývodových součástek

Technologie – THT (pájení)

Postup pájení vývodových součástek

Na rozdíl od pájení SMT se procesy pájení v procesu pájení THT liší. Zaprvé se používá pájení vlnou a zadruhé jako automatický proces i selektivní pájení. Dodatečně je ještě použitelné ruční pájení.

THT – pájení

Vlna nebo Pájení vlnou

Jedná se o vlnový pájecí stroj pro veliké počty elektronických stavebních skupin, Systém je rozdělen do 4 fází, pájení probíhá plně automaticky, proces začíná nanesením tavidla, při tom se celá plocha DPS smáčí fluxem. Další fáze jsou různé předehřevy pro homogenní a proto bezstresové zapájení.

Po zahřátí desky s plošnými spoji je tato zapájena. Během procesu pájení je rám transportován přes pájecí vlnu a smáčí ji po celé šířce v pásu přibližně 30 cm. Pájecí bod je vytvořen na destičkách odkrytých pájecí maskou. Nakonec rám prochází chladicím tunelem zpět na pracoviště, kde jej lze vyjmout z dopravníkového pásu. Použití systému pájení vlnou by mělo být vždy upřednostňováno, aby bylo možné co nejkratší dobu pájet velké množství kusů v nejlepší možné kvalitě.

Pájení torrentem
Selektivní pájení

THT – Pájení

Selektivní pájení

Jedná se o in-line selektivní pájecí stroj s tavidlovým modulem pro selektivní aplikaci tavidla a několika předehřívacími a pájecími moduly. Hladina pájky, výška vlny pájky a teplota pájky jsou nepřetržitě monitorovány. Elektromagnetické pájecí čerpadlo bez pohyblivých částí zajišťuje konstantní průtok pájky a lze přesně nastavit výšku vlny.

Stříkacím fluxérem je možno kdykoliv nanést cíleně body nebo dráhy, což vede k velmi čistému a úspornému procesu. Součásti, které mají být pájeny, lze také specificky ovládat a pájet pomocí různých velikostí trysek. Předehřívání se skládá z krátkovlnných IR zářičů na spodní straně. Konvekční horní ohřívač navíc zajišťuje homogenní ohřívání desky s plošnými spoji, aby bylo možné pájet součásti s co nejmenším namáháním. Pokud je deska s plošnými spoji z konstrukčních důvodů na obou stranách vybavena SMD, mělo by se vždy zvážit použití systému selektivního pájení.

THT -Pájení

Ruční pájení

Při nejmenších počtech kusů, nebo při velikých těžkých stavebních dílech, se pájí ručně.

Ruční pájení
Pájení na olověných deskách

Propojit stavební prvky a DPS

Pájet na pájecí stranu DPS

Pájení probíhá ze spodu, při čemž stavební pájená skupina přejde přes vlnu tekuté pájky. Pájecí vlna nanese na prostrčené piny pájku a vytvoří kontakt s vodivými dráhami.

Pokud sestava THT vyžaduje vyšší přesnost, například s oboustrannou montáží, používá ACD Systemtechnik selektivní pájecí systém nebo ruční pájení. Smíšené (SMD jednostranné) a ručně sestavené desky plošných spojů jsou pájeny vysoce automatizovaným způsobem pomocí moderního systému pájení vlnou

Technologie automatického pájení průchozím otvorem

Strana pájení PCB osazena SMD

Když jsou desky s plošnými spoji osazeny SMD součástkami na obou stranách a navíc jsou vybaveny vývodovými součástmi, použije se selektivní proces pájení. Za tímto účelem je program pájení napsán tak, že pájecí trysky cílí na jednotlivé pájené body na pájené straně desky plošných spojů.

Vzhledem k možnosti použití trysek různých průměrů, lze vždy použít přesné množství pájky na jednotlivé pájecí body, aby bylo zaručeno bezpečné a dlouhodobě stabilní elektrické

Selektivní pájení
Profesionální ruční pájení

Vývodové součástky pájené ručně

Profesionální ruční pájení

Vyškolení specialisté pájí při malých počtech kusů vývodových součástek tyto prvky ručně na speciálních pracovištích pro ruční práci. Zde se také vkládají konektory, které nelze pájet strojově technikou zalisování a nadrozměrné součástky. Mechanické úchyty a upevnění doplňují pracovní proces pro ruční pájení THT.

Podobné služby

Služby, které by vás mohly také zajímat

SMT-Technologien

Technologie – SMT

Osazování

SMT Löten

Technologie – SMT

Pájení

Leiterplatten von ACD bestücken lassen

Technologie – THT

Osazování

Leiterplatten Separierung

Technologie – THT

Oddělování

Komplett Montage

Technologie – Finální montáž přístrojů

Částečné a kompletní přístroje