Trinamic erfüllt Kapelle mit beispielloser Musik

Technika ovládá plameny

Krokové motory pro generování zvuku

Případová stidie

Trinamic naplnila kapli bezkonkurenční hudbou

Mezinárodně uznávaný umělec Carsten Nicolai vytvořil sochařské dílo speciálně pro kapli sv. Anny románského původu v Durynsku v Krobitzu / Weiře – „varhany“! Hudební nástroj je inspirován rannými designy takzvaných plamenných varhan z konce 18. století, „organ“ je anglický překlad pro varhany. Na rozdíl od klasických (církevních) varhan jsou zde však generátory tónů plameny, které rezonují ve skleněných válcích. Nicolai o svém uměleckém díle, které bylo dokončeno v roce 2017, říká: „Přitahovalo mě, abych předefinoval myšlenku varhan, myšlenku použití jiné technologie než měch. Z hlediska designu nejsou ani varhany novým vynálezem, již existovaly souběžně s klasickými varhanami. Došlo k tomu, když se lidé snažili najít alternativní zvukové produkty, ale selhaly, protože jiné standardy byly úspěšnější. Varhany se staly klasickým volným koncem v historii technologie. “

Propojení ohně, země, vzduchu a zvuku

Malá kaple sv. Anny z 11. století kombinuje tradici a umělecké a technické inovace a stala se kulturním lákadlem pro turisty a durynské obyvatelstvo. Umělecký projekt v Krobitzu podpořila Mezinárodní výstava staveb Durynsko a Evangelická církev ve středním Německu, kteří společně hledají nové koncepty využití pro často prázdné kostely. Pozvali Carsten Nicolai, aby umělecky zaplnil místnost kaple. Pro Carsten Nicolai bylo důležité, aby se velmi originální prvky, jako je oheň, země, vzduch a zvuk, spojily vizuálně i akusticky a vytvořily symbiózu s 900 let starým místem. Název „orgán“ tedy neodkazuje pouze na církevní nástroj, ale také na symbiotické soužití orgánů, které tvoří živé tělo.

Skleněné válce jako píšťaly varhan

„organ“ – varhany se skládají z 25 rezonančních trubek, jejichž geometrické tvary se orientují na kostelní píšťalové varhany. Skleněné válce různých velikostí slouží jako varhanní píšťaly, které se namísto proudem vzduchu, rozeznívají pomocí malých plynových plamenů. Vznik tónů se tímto zviditelní a hudba se tím stává také vizuelním zážitkem.

Carsten Nicolas nejen nástroj navrhl a postavil, nýbrž také upravil skladbu, speciálně pro malou kapli. V budoucnosti budou do Krobitz pozváni další skladatelé, aby pro tento zvláštní nástroj napsali skladby. Stále existuje prostor pro dvě skladby. Na „varhany“ nemohou hrát virtuosové jako na normální varhany: varhanní píšťaly jsou ovládány krokovými motory. Tyto byly pro pozorovatele vestavěny neviditelně do varhan. Elektronika se skládá dosud ze dvou společně zasíťovaných Arduino, fyzických počítačových platforem, které jsou vzájemně propojeny a které ukládají jak data ovládání, tak i vlastní kompozici umělce.

Tento mechanismus ovládání není pro místní podmínky trvale vhodný. Silně kolísající teploty a vysoká vlhkost vzduchu v kapli vedou ke korozím na mechanice a elektronice a tím k poruchám, které se dosud musely odstraňovat za cenu vysokých nákladů. Členové „Přátelé kaple“ se od roku 2017 dobrovolně starají o umělecké dílo a přijímají hosty v kapli..

Technika: nasazení inovatiních motorových pohonů

Jan David ví, jak obtížné je udržet přístroj v chodu: „Díky dobré přípravné práci ze dvou vzdělávacích projektů ACD Systemtechnik GmbH a sponzorství společnosti Trinamic s inovativními ovladači motorů pro 25 krokových motorů jsme si velmi jistí, že přestavba kabeláže na systém BUS a nové ovládání činí údržbu méně komplikovanou. “

Převedením elektroniky a ovládáním jednotlivých krokových motorů budou „varhany“ nadále udivovat návštěvníky kaple sv. Anny. Hlavní prioritou je zachování sochařského díla a zachování kompozice vytvořené Carstenem Nicolaiem s jedinečným zvukem.

Použití inovativních ovladačů motorů (TMCM-1240) od společnosti Trinamic umožňuje následující:

  • Přestavení dosavadních motorových ovládání, jedním MCP2515_Can Adaptérem, na jeden CAN bus
  • Lepší kontrola jednotlivých kroků pojezdu pro rozběh, běh a zastavení pohybu.
  • Ovládání jednotlivých rezonančních trubek do klidových a údržbových pozic pro rychlý vývoj znění zvuku v dalších skladbách
  • Určení pozic rezonančních trubic, instalací magnetů a Hallových senzorů, které mohou působit proti opotřebení řetězů a převodů
  • Uložení delších skladeb na SD kartu
  • Sériové rozhraní umožňuje ovládání nastavení nástroje při řešení problémů
Kompletní zpráva pro použití se může stáhnout jako download PDF
Databáze pro download