Tiráž

Údaje podle § 5 TMG (zákona o médiích)

ACD Holding GmbH & Co. KG
Engelberg 2
88480 Achstetten

Obchodní rejstřík: HRB 641216
Rejstříkový soud: Obvodní soud Ulm

Zastupuje:
Johann Bolkart
Fritz Guther

Kontakt

Telefon: Tel.: +49 7392 708-0
Telefax: Fax: +49 7392 708-190
E-Mail: info@acd-holding.de

Daňové identifikační číslo

Daňové identifikační číslo podle § 27 zákona o dani z obratu:
DE 245700292

Odpovědnost za obsah podle § 55 odst. 2 RStV

ACD Holding GmbH & Co. KG
Engelberg 2
88480 Achstetten

Rozhodčí orgány EU

Evropská komise poskytuje platformu pro online rozhodčí mechanismy: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naši e-mailovou adresu naleznete výše v tiráži.

Urovnání sporů se spotřebiteli / univerzální rozhodčí místo

Nejsme schopni a připraveni zúčastnit se rozhodčích řízení před spotřebitelskými rozhodčími orgány.

Ručení za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 odst. 1 TMG (zákona o médiích) odpovědní za obsah těchto stránek podle obecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG (zákona o médiích) však jako poskytovatel služeb nejsme povinni kontrolovat zprostředkované nebo uložené informace od třetích stran ani vyhledávat okolnosti, které mohou poukazovat na protiprávní činnost.

Povinnost odstranit nebo zablokovat využívání informací podle všeobecných zákonů tím zůstává nedotčena. Záruku je však možné poskytnout až od okamžiku, kdy vejde ve známost konkrétní porušení právního předpisu. Jakmile nám bude známé příslušné porušení práva, daný obsah neprodleně odstraníme.

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tento cizí obsah převzít žádnou záruku. Za obsah odkazovaných stránek vždy ručí příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době vytvoření odkazu zkontrolovány, zda na nich nedochází k porušování právních předpisů. V době vytvoření odkazu nebyl rozpoznán žádný obsah porušující platné právní normy.

Neustálá kontrola obsahu odkazovaných stránek však bez konkrétního důvodného podezření na porušování práva není možná. Jakmile nám bude oznámeno, že k porušování práva dochází, neprodleně daný odkaz odstraníme.

Autorské právo

Obsahy a díla vytvořené provozovatelem stránek, které jsou na těchto stránkách uvedené, podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, úpravy, šíření a jakékoli komerční využití nad rámec autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo původce. Stahování a kopírování této stránky je možné pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah uvedený na této stránce nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích osob. Zejména jsou obsahy náležící třetím osobám příslušně označeny. Pokud přesto zjistíte možnost porušení autorských práv, prosíme vás o upozornění. Jakmile nám bude oznámeno, že k porušování práva dochází, neprodleně daný obsah odstraníme.

Realizace

Design webu, programování a optimalizaci pro vyhledávače zajistila webová agentura Stuttgart agentura Anmut GmbH.