elektrische Testverfahren

Kvalita

Elektricky testováno – 100% funkce

Kvalita – Elektrický zkušební postup

Pod napětím a proudem

Aby byla zajištěna 100% kvalita elektrické funkčnosti, poskytuje ACD Systemtechnik různé elektrické testovací postupy.

Elektrické testovací prostředí

Test obvodu

In-Circuit-Test (ICT) je zkušební postup ve výrobě elektroniky k prokázání správné funkce elektronických sestav. V ICT se hlavní pozornost zaměřuje na testování komponent a elektrických připojení na sestavené desce s plošnými spoji.

Každá jednotlivá deska s plošnými spoji je pomocí zvláštního testovacího adaptéru zkontrolována na chyby tištěných spojů (jako jsou zkraty nebo přerušení), poruchy pájení a chyby součástek.

V testu obvodu
Funkční test

Elektrické testovací prostředí

Funkční test

Při funkčním testu se simuluje skutečné prostředí desky s plošnými spoji v nainstalovaném stavu, kontroluje se funkčnost sestavených desek s plošnými spoji, nebo celých přístrojů a je zajištěno, aby součástky správné fungovaly.

Elektrické testovací prostředí

Hraniční testování

Při Boundary Scan testu (hraničním testu), mají kontrolované SMD stavební díly speciální Boundary Scan článek, přes který se signály do zapojení testovaného elektronického stavebního prvku nechají zavést, pro kontrolu korektní funkce.

Bundaray ScanTest (hraniční testování) detekuje vadné součásti, pájení, montáž a defekty pájených cest při použití SMT a THT po kompletní montáži SMD.

Hraniční skenování
Ruční elektronický test

Elektrické testovací prostředí

Manuální elektrický test

Ruční elektrický test se provádí pomocí stolního adaptéru a různých měřicích zařízení ovládaných počítačem. On-Board programování integrovaných obvodů probíhá externě a nebo na desce.

Elektrické testovací prostředí

Vysoko napěťový / bezpečnostní test

Tento test se používá k provádění a kontrole pracovního proudu sestavených modulů, zkoušce vysokým napětím, zkoušce izolace a správné funkci ochranného vodiče. Používá se testr elektroniky (GS test).

Test vysokého napětí / bezpečnosti
End-of-Line Test

Elektrické testovací prostředí

Finalní-Test

Zde se provádí autotest modulu a automatický test funkce.

Elektrická kontrola ESD sestav

Velkorysé vybavení

Máme schopnosti, které nám umožňují jemně odstupňovat rozsah elektrického testu, který je požadovaného našimi zákazníky, prostřednictvím různých možností testování. Kromě měřicích zařízení, jsou pro tento účel k dispozici také automatické testovací systémy. Naši specialisté na elektroniku a testovací pole, je používají k testování podle požadavků zákazníka.

Velkorysé vybavení
Měřte pomocí kolíkových adaptérů

IC test osazených stavebních skupin

Měření pomocí kolíkových adaptérů

In Circurit Test (ICT) identifikuje vady materiálu v sestavě. ICT se používá k detekci vadných cest vodičů (zkraty, přerušení atd.), jakož i vady pájení a chyby stavebních prvků.

Stavební prvky se nasadí na speciální In Circuit Test-adaptér, vytvořený pomocí jemných pružinových pinů. Tyto pružinové piny kontaktují určité body sestavy a elektronicky kontrolují obvody. ICT se používá hlavně pro veliké výrobní dávky.

Podobné lužby

Služby, které by vás mohly také zajímat

Rentgenová kontrola 2D / 3D

Optické testování

Vydíme všechno

Záběh a vypálení

Klimatický test

Horké a chladné