Klimatestverfahren

Kvalita

Skvělé klima – v testu obstál

Kvalita – Klimatický test

Ohřát a zchladit

Aby byla zajištěna 100% funkčnost v nepřetržitém provozu, poskytuje ACD Systemtechnik různé metody testování klimatu: Run-In a Burn-In (záběh a zahoření).

Klimatický test

Záběh

Poruchová odolnost modulů se testuje při záběhu cyklickou změnou teploty, při připojeném napájecím napětí a při základním zatížení.

Testovací rozsah teplot leží za normálních okolností v teplotním rozsahu, ve kterém bude později stavební skupina používána. Prostřednictvím trvalého testovacího programu, probíhá hloubkový test pájených spojů a kvality součástek.

běžet
vypálit

Klimatický test

Zahoření

Při Burn-In testu (zkoušce vypálením) se zkoušené součásti zkoušejí při vysokém zatížení, jako je simulované stárnutí sestav profilem teploty a vlhkosti po delší dobu, aby se identifikovaly případné problémy, které vzniknou v rané fázi.

Jde o to identifikovat komponenty, které při běžném používání selžou jako první. Zpravidla jsou stavební prvky tímto testem dostatečně silně zatíženy tak, že vadné součástky vypadnou, i když v předchozím testu funkce a rentgenové inspekci nebyly nápadné.

Teplotní testy v trvalém provozu

Teplota a vlhkost

Použití simulace pro všechna klimatická pásma. S využitím našich klimatických skříní, simulujeme drsné podmínky prostředí, abychom zajistili nepřetržitý provoz sestavených desek plošných spojů. Teplotní profily vycházejí zejména podle specifikací zkušebních předpisů našich zákazníků a jsou úspěšně zakončeny odpovídajícími zkušebními protokoly.

Teplota a vlhkost
Zápalný zátěžový test

Elektrická zátěžová zkouška

Zahořovací stresový test

Zde naši zaměstnanci v oblasti zkoušek EMS provádějí zvláštní dlouhodobé elektrické testy, aby se touto stresovou funkcí osazených SMD nebo THT stavebních skupin, rozeznaly včas případné výpadky elektroniky a tím zaručilo, že po expedici dojde k našim zákazníkům 100% funkce schopných elektronických stavebních skupin.

Podobné služby

Služby, které by vás mohly také zajímat

V testu obvodu

Postupy optických zkoušek

Vidíme všechno

Elektricky testováno

Elektrické testovací postupy

Testujeme elektricky